Thủ Đức: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới

0
86

Hưởng ứng đợt kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/ 2014, Phòng Y tế quận Thủ Đức đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động tập trung theo chủ đề “Đầu tư cho thanh niên”. Hiện quận đã có 10 câu lạc bộ Sức khỏe Tiền hôn nhân được thành lập mới. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới năm nay được tổ chức long trọng với sự tham dự của đại điện Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, lãnh đạo quận, phường, các ban, ngành, đoàn thể, cộng tác viên và lực lượng đoàn viên, thanh niên. Cùng với đó, công tác truyền thông về Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên, tư vấn vận động khám Sức khỏe Tiền hôn nhân được đẩy mạnh. Qua đó tác động đến các ngành liên quan trong việc quan tâm đến chất lượng dân số, đầu tư cho giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Phòng Y tế quận Thủ Đức