Quận 12: Kiểm tra Kho dữ liệu điện tử chuyên ngành

0
85

Thực hiện Công văn số 118/CCDS ngày 09/6/2014 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố và sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 về việc kiểm tra công tác cập nhật thông tin kho dữ liệu điện tử quận, Phòng y tế đã xây dựng Kế hoạch số 161/KH-YT ngày 15/6/2014 về kiểm tra công tác cập nhật thông tin kho dữ liệu điện tử của phường 6 tháng đầu năm 2014 đối với 5 phường còn lại sau khi đã chuyển giao phần mềm MIS12 về phường quản lý và cập nhật dữ liệu.

Qua kiểm tra, Phòng Y tế đã đôn đốc, nhắc nhở các phường hoàn chỉnh hệ thống sổ A0, in lại trang bìa, bảng kê địa bàn, ghi số thứ tự hộ theo đúng quy định, tăng cường cập nhật thông tin còn thiếu vào sổ A0. Cán bộ chuyên trách nhắc nhở cộng tác viên bổ sung và thực hiện nộp phiếu thu tin hàng tháng (mỗi cộng tác viên 2 phiếu). Đồng thời, đẩy mạnh việc cập nhật thông tin trong kho dữ liệu điện tử, giảm chênh lệch số liệu giữa báo cáo thủ công và điện tử, đặc biệt là số trẻ sinh, sàng lọc sơ sinh, số bà mẹ mang thai, số người sử dụng các biện pháp tránh thai…

Phòng Y tế quận 12