Phường Cầu Ông Lãnh Quận 1: Giao ban Cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

0
120

Ngày 06/09/2014, phường Cầu Ônh Lãnh tổ chức họp giao ban tháng 9/2014 về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cho các cộng tác viên.

Tham dự buổi họp giao ban có Phó Chủ tịch văn xã phường, đại diện Trạm Y tế và Hội Phụ nữ phường, cán bộ chuyên trách và 20 cộng tác viên.

Cuộc họp đã đánh giá lại công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình của phường trong 8 tháng đầu năm. Nhìn chung phường Cầu Ônh Lãnh đã tương đối hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Quận giao năm 2014.

Bà Trần Thị Ánh Mai, cán bộ chuyên trách lưu ý các cộng tác viên tích cực vãng gia thu thập thông tin, truyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp Kế hoạch hóa gia đình để hoàn thành các chỉ tiêu và hạn chế tỷ lệ sinh con 3.

Đồng thời, các cộng tác viên cũng được phổ biến về các hoạt động trọng tâm trong tháng 9/2014 như: Hội thi tìm hiểu kiến thức về Sức khỏe sinh sản – Tiền hôn nhân do Phòng Y tế tổ chức; Chiến dịch truyền thông lồng ghép và cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số đợt 2; Ra mắt câu lạc bộ Tiền hôn nhân,…

Phòng Y tế Quận 1