LỒNG GHÉP CÁC CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ NĂM 2014

0
94

Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động lồng ghép và cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số trong Chiến dịch đợt 2 năm 2014 (từ ngày 5/9 đến 15/10) trên địa bàn quận.

Kết thúc chiến dịch đợt 2, Quận 10 phấn đấu đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 về các biện pháp tránh thai lâm sàng, chỉ tiêu Sàng lọc trước sinh, chỉ tiêu xã hội hóa Khám sức khỏe Tiền hôn nhân.

Phòng Y tế phối hợp Quận đoàn tổ chức một đội tuyên truyền lưu động thực hiện việc truyền thông – giáo dục về các nội dung: Lợi ích của việc Tư vấn và Khám sức khỏe Tiền hôn nhân; Lợi ích và quy trình thực hiện việc Sàng lọc trước sinh – Sàng lọc sơ sinh; Lợi ích của việc thực hiện gia đình có đủ số con, phòng tránh mang thai sớm và nạo phá thai, hệ lụy của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh… cho người dân trên địa bàn quận.

Chiến dịch đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức và kỹ năng Chăm sóc Sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và huy động được sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đối với công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

Thùy Linh