Phòng Y tế huyện Cần Giờ thực hiện công tác kiểm tra công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2014.

0
100

Trong tháng 10/2014, Phòng Y tế huyện Cần Giờ tổ chức công tác kiểm tra Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2014 tại 07 xã,thị trấn.

Tại buổi kiểm tra, Phòng Y tế đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, việc triển khai tổ chức thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng dân số; Mô hình Tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân, mô hình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng,..

Đối với chỉ tiêu về công tác Dân số các xã, thị trấn đều đạt và vượt chỉ tiêu. Hiện nay, tại mỗi xã, thị trấn đều thành lập Câu lạc bộ Tiền hôn nhân.

Phòng Y tế cũng ghi nhận những khó khăn trong thực hiện như: vận động nam, nữ thanh niên khám sức khỏe Tiền hôn nhân, kinh phí hoạt động Câu lạc bộ Tiền hôn nhân; công tác ghi chép cập nhật Sổ A0 còn thiếu sót,..  và sẽ kiến nghị đề ra hướng giải quyết khắc phục trong thời gian tới./.