Quận Tân Bình Đẩy mạnh công tác thu thập, cập nhật thông tin vào kho dữ liệu điện tử

0
104

Phòng Y tế tổ chức cuộc họp đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và công tác thu thập, cập nhật thông tin vào kho dữ liệu điện tử năm 2014 trên địa bàn 15 phường.

Tham dự cuộc họp gồm có Ông Phan Tấn Lộc – Phó trưởng phòng Y tế, ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 15 phường.

Tại cuộc họp Ông Phan Tấn Lộc đã đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2014 và công tác cập nhật thông tin vào kho dữ liệu điện tử. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khắc phục các mặt còn hạn chế và các chỉ tiêu chưa hoàn thành, đẩy mạnh việc rà soát và tích cực cập nhật kho dữ liệu điện tử.