QUẬN 5: Họp Ban chỉ Đạo Triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch năm 2015

0
71

Nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình kết hợp với cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng Dân số, góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015 đạt hiệu quả hơn nữa.

Ngày 09/4/2015, Phòng Y tế tổ chức họp Ban chỉ đạo và các đơn vị phường tổ chức chiến dịch tại Phòng họp B của Uỷ ban nhân dân Quận 5.

Tham dự Hội nghị có: Ông Trương Canh Ba – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận; Ông Thái Thanh Hải – Trưởng Phòng Y tế; Bà Nguyễn Thị Phương Thúy – Phó Trưởng Phòng Y tế quận 5 triển khai các hoạt động diễn ra trong Chiến dịch đợt 1 của Quận, ban ngành đoàn thể, các phường tổ chức chiến dịch cũng như của đơn vị 15 phường./.