Tân Bình: Kết quả triển khai Chiến dịch đợt 1 năm 2015

0
82

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu Dân số – Kế hoạch hoá gia đình năm 2015, Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng quận triển khai thực hiện Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015.

Chiến dịch được triển khai trên toàn quận, trong đó đã chọn phường 15 làm phường điểm thực hiện chiến dịch và phường 11 làm phường mở rộng chiến dịch.

Kết quả thực hiện chiến dịch: siêu âm sàng lọc trước sinh 64 phụ nữ đang mang thai; Khám và tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân  cho 07 cặp nam, nữ thanh niên  tại Trung tâm chăm sóc Sức khỏe sinh sản thành phố;  Khám phụ khoa cho 403 phụ nữ, điều trị các bệnh phụ khoa 105 phụ nữ, soi tươi 101 trường hợp, thực hiện phết đồ âm đạo 59 trường hợp, triệt sản 9 trường hợp, đặt vòng 105 trường hợp, cấy 4 que, thuốc tiêm 32 trường hợp, cùng với các hoạt động tuyên truyền, vận động: 11 lượt nói chuyện về Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình với 683 người tham dự, 10 panô, khẩu hiệu mới; cung cấp 1.043 tài liệu truyền thông  (tờ rơi, sách lật,…) cho người dân.