Quận 4: Ký kết phối hợp liên ngành thực hiện công tác Dân số

0
108

Ngày 28/5/2015, Phòng Y tế tổ chức lễ ký kết phối hợp liên ngành về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và triển khai chương trình Sàng lọc trước sinh – Sàng lọc sơ sinh năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận.

Tham dự lễ ký kết có: Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố; Bác sĩ Đặng Phi Yến – Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố; Ông Lâm Hùng Tấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận.

Tại buổi lễ Phòng Y tế  đã tổ chức ký kết phối hợp liên ngành về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình với các đơn vị: Bệnh viện, Trung tâm Y tế dự phòng, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động và Quận đoàn 4.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Lâm Hùng Tấn – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận đề nghị Phòng Y tế cần tập trung phối hợp với các ngành thực hiện củng cố, ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo số lượng và chất lượng; Vận động đạt chỉ tiêu 11.776 người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại nhằm đạt mức giảm tỷ lệ sinh 0,05%; Trạm Y tế 15 phường đảm bảo cung cấp dịch vụ KHHGĐ/SKSS và tuân thủ nội dung “Hướng dẫn chuẩn quốc gia về chăm sóc Sức khỏe sinh sản” do Bộ Y tế ban hành tại cơ sở và địa bàn dân cư.

Sau lễ ký kết, Bác sĩ Đặng Phi Yến đã cung cấp thông tin về chương trình Sàng lọc trước sinh – Sàng lọc sơ sinh năm 2015./.

Các đơn vị tổ chức ký kết phối hợp liên ngành thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2015


Ông Lâm Hùng Tấn, Phó Chủ tịch UBND Quận 4, Trưởng ban chỉ đạo DS – KHHGĐ phát biểu chỉ đạo


Bà Phạm Thị Mỹ Lệ Phó chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ Thành phố và Ông Lâm Hùng Tấn, Phó Chủ tịch UBND Quận 4
tặng hoa cho các đơn vị tham gia ký kết.