Hỗ trợ chăm sóc Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai

0
98

Đó là chủ đề được nêu lên tại lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm nay và tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) giai đoạn 2011-2015 do Chi cục DS-KHHGĐ, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng ngày 08/7/2015 tại Trung tâm Hội nghị thành phố.

Đến tham dự lễ mít tinh có TS Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế; PGS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố; Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố; Đại diện Hội đồng Nhân dân, Phòng Khoa giáo – Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở ban ngành đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố; Lãnh đạo và cán bộ chuyên viên của Chi cục DS-KHHGĐ; Lãnh đạo và Phòng Y tế 24 quận-huyện; Lãnh đạo và Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ của 322 phường-xã, thị trấn; Các ông bà nguyên là lãnh đạo ngành Dân số thành phố qua các thời kỳ và phóng viên báo đài đóng trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại lễ mít tinh, BSCK2 Trần Văn Trị – Chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ thành phố đã nêu bật ý nghĩa chủ đề của Ngày Dân số Thế giới 11/7/2015 cùng những thành tựu xuất sắc mà ngành Dân số thành phố đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ 2011-2015 và 6 tháng đầu năm 2015:
– Các mục tiêu và chỉ tiêu về DS-KHHGĐ đều đạt và vượt;
– Không để xảy ra tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh;
– Các Mô hình, Đề án đều được triển khai khá hiệu quả, nhằm vào các đối tượng Dân số đặc thù, góp phần nâng cao chất lượng Dân số của thành phố;
– Giải quyết và đáp ứng cơ bản các nhu cầu về chăm sóc Sức khoẻ sinh sản (SKSS) của nhóm Dân số dễ bị tổn thương

Những thành tựu trên đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố. Đạt được kết quả trên là do ngành Dân số thành phố đã triển khai đồng bộ 8 nhóm giải pháp. Trong đó đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ được quan tâm sâu sát; Công tác Truyền thông – Giáo dục chuyển đổi hành vi được thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức, cách làm phong phú, đa dạng, phù hợp với từng thời điểm, đặc điểm địa bàn và nhóm đối tượng; Ngoài ra, ngành Dân số thành phố còn tích cực tham mưu ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ, tùng bước chuyển đổi nhận thức của người dân trong việc cùng tham gia chi trả các dịch vụ SKSS-KHHGĐ.

BSCK2 Trần Văn Trị – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ thành phố trình bày
Ý nghĩa chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7/2015 và báo cáo tổng kết
Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015

Tại lễ mít tinh, các đại biểu cũng được nghe tham luận của 2 quận: Bình Thạnh và Thủ Đức về công tác chỉ đạo điều hành và phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra.

BS Trần Thanh Tâm – Trưởng phòng Y tế quận Bình Thạnh trình bày
tham luận về công tác chị đạo điều hành trong việc thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015

BS Nguyễn Văn Khuôn – Trưởng phòng Y tế quận Thủ Đức trình bày
tham luận về công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015

Phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh, TS Lê Cảnh Nhạc đã biểu dương những thành tựu mà ngành Dân số thành phố đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của ngành Dân số cả nước. TS Lê Cảnh Nhạc nhấn mạnh mức sinh của thành phố đang tiếp tục giảm và dưới mức sinh thay thế, do đó trong thời gian tới, thành phố cần tăng cường truyền thông vận động các cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con, đồng thời không sinh con thứ 3 trở lên; Đẩy mạnh việc vận động và cung cấp các dịch vụ nâng cao chất lượng Dân số; Tích cực hỗ trợ chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai đặc biệt là phụ nữ và thanh thiếu niên để có kinh nghiệm sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

TS Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế
phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh

Thay mặt lãnh đạo thành phố, PGS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương đối với hoạt động DS-KHHGĐ trên địa bàn thành phố để có được những thành tựu như hôm nay, đồng thời đề nghị ngành Dân số thành phố cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như:
– Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và quan tâm sâu sát hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác DS-KHHGĐ;
– Nghiên cứu và áp dụng các mô hình truyền thông mới để ngày càng tiếp cận rộng rãi với các nhóm đối tượng, đặc biệt là các đối tượng đặc thù, khó tiếp cận;
– Các bệnh viện, cơ sở y tế đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tư vấn và cung cấp các dịch vụ về SKSS-KHHGD, nâng cao chất lượng Dân số cho người dân được thuận lợi, kịp thời và phù hợp, chú trọng vào nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong thiên tai;
– Chi cục DS-KHHGĐ cần tập trung điều hành, triển khai và hướng dẫn cơ sở thực hiện các Chương trình, Mô hình, Đề án nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và chỉ tiêu DS-KHHGĐ năm 2015; Tích cực tham mưu ban hành chính sách Dân số mới giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ tại quận-huyện, phường-xã, thị trấn; Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động tại cơ sở, đặc biệt là các địa điểm cung cấp dịch vụ SKSS-KHHGĐ cho người dân.

PGS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố
phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh

Dịp này, ngành Dân số thành phố đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015; Các bệnh viện, trung tâm đã hoàn thành xuất sắc việc cung cấp các dịch vụ SKSS-KHHGĐ năm 2014; Các khu phố – ấp không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên trong năm 2014 và 2 năm liên tục: 2013 và 2014./.