ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC DS-KHHGĐ

0
91

Ngày 09/7/2015, Sở Y tế thành phố đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình thành phố cho Ông Trần Văn Trị theo Quyết định số 202/QĐ-UBND-TC ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tham dự có: Tiến sĩ – Bác sĩ Tăng Chí Thượng – Phó giám đốc Sở Y tế thành phố; Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế và các cán bộ công chức, viên chức Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình.

Tại buổi trao quyết định, Tiến sĩ – Bác sĩ Tăng Chí Thượng đã phát biểu giao nhiệm vụ cho Ông Trần Văn Trị với cương vị là Chi cục trưởng  Dân số – Kế hoạch hoá gia đình phải phấn đấu cùng với Chi cục hoàn thành các mục tiêu đã được Trung ương, Thành phố giao góp phần nâng cao chất lượng Dân số thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Tiến sĩ – Bác sĩ Tăng Chí Thượng trao quyết định bổ nhiệm
Chi cục trưởng cho Ông Trần Văn Trị


Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Bí thư Chi bộ – Phó Chi cục trưởng Chi cục
 trao hoa chúc mừng Ông Trần Văn Trị

Tiếp thu ý kiến của Tiến sĩ – Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Ông Trần Văn Trị đã cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy – chính quyền thành phố và Sở Y tế suốt thời gian qua đối với công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình, Ông Trị cũng hứa sẽ không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ, giữ gìn đoàn kết nội bộ để cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà ngành dân số đặt ra trong tình hình hiện nay./.