QUẬN 7 KỶ NIỆM NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI 11/7

0
60

Ngày 08/7/2015, Phòng Y tế đã tổ chức Mittinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7/2015 và tổng kết hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 tại Hội trường trung tâm hành chính quận. 

Tham dự buổi mittinh có: Bà Phạm Mỹ Lệ – Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố; Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đại diện lãnh đạo các Ban ngành, Đoàn thể quận; Thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận cùng cán bộ chuyên trách và cộng tác viên 10 phường.

Tại buổi mítitinh, phòng Y tế quận đã thông qua ý nghĩa của Ngày Dân số Thế giới 11/7, báo cáo tổng kết hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.

Hưởng ứng mít tinh, quận đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, chuyển đổi hành vi về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đến các tầng lớp nhân dân, tổ chức truyền thông lưu động trong toàn quận nhằm hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân quận đã khen thưởng những tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực trọng hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015.

PHÒNG Y TÉ Q7