HỘI THẢO Phân tích, đánh giá xu hướng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh sau 10 năm đạt mức sinh thay thế

0
97

Sáng ngày 12/8/2015, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế đã phối hợp với Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố tổ chức Hội thảo phân tích, đánh giá xu hướng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh sau 10 năm đạt mức sinh thay thế.

Tham dự và chủ trì buổi Hội thảo có Bà Vũ Thị Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Đại diện Cục Thống kê thành phố; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thành phố; Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố và Phòng Y tế  24 quận – huyện.

Ảnh 1: Bà Vũ Thị Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô DS-KHHGĐ, Tổng cục DS-KHHGĐ (thứ 3, từ trái sang) chủ trì buổi Hội thảo.

Tại buổi Hội thảo, Bác sĩ CKII.Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố báo cáo với hội nghị về mức sinh của thành phố hiện đang ở mức thấp, đề nghị các đại biểu tham dự cho ý kiến thảo luận về những khó khăn, yếu tố tác động, nguyên nhân đạt được kết quả trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp cho thời gian tới.

Ảnh 2: BS.CKII Trần Văn Trị, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ và các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu với 18 ý kiến tham gia, trong đó tập trung đánh giá mức sinh qua các giai đoạn từ năm 1990-2014, đặc biệt là sự biến động về mức sinh trong giai đoạn 10 năm gần đây (2004-2014); Các yếu tố ảnh hưởng đến giảm sinh, so sánh sự khác nhau giữa các nhóm tuổi, nhóm dân cư (quận – huyện, phường – xã, thị trấn, các địa bàn khó khăn, nhóm người nhập cư,…). Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình quản lý điều hành; Các vấn đề về kinh phí, công tác truyền thông, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sự phối hợp của các đơn vị chức năng…và hội thảo đã nghe các ý kiến về nhận định xu hướng sinh trong thời gian tới, nguy cơ, thách thức, đề xuất, kiến nghị các giải pháp quản lý nhằm duy trì mức sinh hợp lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Kết luận buổi Hội thảo, Bà Vũ Thị Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cảm ơn và ghi nhận ý kiến thảo luận, những đề xuất kiến nghị của đại biểu tham dự, đồng thời nhận định các ý kiến rất thiết thực, cụ thể sát với đặc điểm tình hình của thành phố, làm cơ sơ để nghiên cứu, bổ sung trong quá trình tham mưu Bộ Y tế hoạch định chính sách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trong giai đoạn 2016-2020./.