Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai: Quyền lợi, nghĩa vụ của người bán lẻ

0
90

GiadinhNet – Người bán lẻ sản phẩm tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai (PTTT) có quyền lợi, nghĩa vụ gì?

Người bán lẻ sản phẩm tiếp thị xã hội các PTTT được hưởng hoa hồng bán lẻ sản phẩm theo thỏa thuận với đại lý trên cơ sở hợp đồng (bằng văn bản) hoặc hình thức khác có giá trị tương đương.

Trường hợp người bán lẻ gặp khó khăn khi bán một nhãn sản phẩm tiếp thị xã hội PTTT thì căn cứ mức  vào phí phân phối sản phẩm được chấp nhận, tổ chức thực hiện tiếp thị xã hội hoặc đại lý sẽ căn cứ vào số lượng  thực tế để tăng mức hoa hồng so với mức đã được công bố trước đó cho người bán lẻ. Người bán lẻ sản phẩm tiếp thị xã hội PTTT phải bán đúng giá ghi trên bao bì sản phẩm, bảo quản tốt chất lượng sản phẩm, tư vấn cụ thể cho khách hàng.

Ai chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển sản phẩm tiếp thị xã hội PTTT?

Tổ chức thực hiện tiếp thị xã hội các PTTT sẽ chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển sản phẩm đến kho của đại lý hoặc đến người bán lẻ. Sản phẩm trong quá trình vận chuyển được mua bảo hiểm hàng hóa theo quy định hiện hành.

Trường hợp các đại lý, người bán lẻ tự nhận đảm nhiệm việc vận chuyển sản phẩm thì tổ chức thực hiện tiếp thị xã hội các PTTT có thể giao mức khoán chi phí vận chuyển cho đại lý hoặc người bán lẻ theo khoảng cách vận chuyển và điều kiện giao thông tại mỗi địa bàn.

 
Trung Anh
(Theo Tài liệu truyền thông của Ban quản lý mô hình tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai,
 Tổng cục DS-KHHGĐ)