HỘI THẢO RÀ SOÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG

0
1321

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2023, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế phối hợp Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng với mong muốn xác định nhu cầu nâng cao năng lực để lập kế hoạch xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng trong giai đoạn tới.

Tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Xuân Trường – Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và Chất lượng dân số và Ông Phạm Chánh Trung – Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố chủ trì buổi Hội thảo; Các đơn vị tham gia Hội thảo có Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố; Đại diện Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Hội người cao tuổi của Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

  Tại Hội thảo Ông Đinh Thái Hà – Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đã báo cáo vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, từ đó đưa ra các quan điểm chỉ đạo cũng như các nhóm giải pháp về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Chánh Trung – Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phát biểu tại buổi Hội thảo

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ – Phó Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố phát biểu tại Hội thảo