QUẬN 10 HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ TRẺ EM GÁI (11/10) NĂM 2023

0
73

Nhằm truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10) với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Từ ngày 11/10 đến ngày 13/10, các phường trên địa bàn Quận 10 tổ chức nhiều hoạt động phong phú như tổ chức truyền thông chuyên đề mất cân bằng giới tính khi sinh (phường 7, phường 11), truyền thông Luật bình đẳng giới kết hợp Hội liên hiệp phụ nữ tổ chức hội thi (Phường 12), đăng bản tin trên facebook (Phường 1, 6, 8, 14, Phòng Y tế), chạy bảng điện tử (phường 1, 6, 8) … Ngày Quốc tế trẻ em gái được tổ chức hàng năm nhằm tạo cơ hội được đấu tranh, vươn lên và nâng cao nhận thức cho trẻ em gái. Không còn phân biệt đối xử, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

(Truyền thông MCBGTKS tại Phường 7, 11 và phường 12)

(Phường 1, 6, 8 cho chạy bảng điện tử tại Ủy ban nhân dân phường)

(Bản tin Góc thân thiện VTN/TN và của các phường 6, 8, 14)

PHÒNG Y TẾ QUẬN 10