Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh Truyền thông chuyên đề “Thực trang mất cân bằng giới tính hiện nay; chương trình sàng tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh”

0
103

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Can thiệp sớm bệnh tật ở thai nhi, trẻ sơ sinh, đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi chào đời. Tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong việc thực thi các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi và tầm quan trọng của việc duy trì ổn định tỷ số giới tính khi sinh góp phần tạo nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển xã hội một cách bền vững. Đồng thời giúp nâng cao chất lượng dân số và cải thiện, cũng như hạn chế hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra cho trẻ, giảm nhẹ gánh nặng cho xã hội.

 Thực hiện Kế hoạch “Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2023 và kế hoạch “Chương trình tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh năm 2023” trên địa bàn xã Bình Chánh. Ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh tổ chức truyền thông chuyên đề “Thực trang mất cân bằng giới tính hiện nay; Chương trình sàng tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh” với hơn 100 lượt người tham dự. Báo cáo viên Bác sĩ Nguyễn Thanh Liêm – Phó trưởng Phòng Y tế huyện Bình Chánh.