UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC – CHỦ ĐỘNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC KHI KẾT HÔN

0
87

Thành phố Thủ Đức được thành lập từ đầu năm 2021 với việc sáp nhập ba quận gồm Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Là mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên trong cả nước. Đặc trưng là một địa bàn đông dân với tỷ lệ nam nữ thanh niên chiếm khá cao, bên cạnh đó nhiều cơ sở giáo dục, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thu hút rất nhiều các nam nữ thanh niên, lực lượng lao động đến để học tập và lao động. Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe sinh sản, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng lao động, đội ngũ thanh niên rất lớn. Trong đó, hoạt động tư vấn và khám sức khỏe cho nam, nữ chuẩn bị kết hôn nhằm phát hiện, phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi kết hôn, trang bị kiến thức khi mang thai, sinh đẻ, thông tin các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sinh con để chủ động phòng tránh, góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững và từng bước nâng cao chất lượng dân số đầu đời.

Ủy ban nhân dân thành phố có những mô hình, đề án mới áp dụng tại thành phố nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo nhiều thay đổi nâng cao đời sống của người dân. Năm 2023 thành phố Thủ Đức đã ra mắt 02 Câu lạc bộ Tiền hôn nhân tại phường Phước Long A và Long Trường, nâng tổng số Câu lạc bộ Tiền hôn nhân tại thành phố Thủ Đức hiện nay là 32 Câu lạc bộ, được duy trì hoạt động theo hướng dẫn của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức rất quan tâm đến sức khỏe của người dân, luôn có những chính sách phù hợp trong đó có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn tham gia khám sức khỏe trước khi kết hôn tại các cơ sở y tế theo hướng dẫn của Phòng Y tế thành phố Thủ Đức. Năm 2022, định mức hỗ trợ 500.000đ/cặp; năm 2023 định mức tăng lên là 1.000.000đ/cặp (hỗ trợ theo chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức phân bổ về Ủy ban nhân dân 34 phường). Với chính sách hỗ trợ kinh phí tạo động lực cho các cặp nam, nữ trước khi kết hôn có thói quen tham gia khám sức khỏe tiền hôn nhân nhằm trang bị cho các cặp có sức khỏe sinh sản tốt nhất, giúp cho hôn nhân hạnh phúc bền vững. Với chính sách ưu tiên cho hoạt động nâng cao chất lượng dân số (hỗ trợ kinh phí khám tiền hôn nhân) trong 9 tháng đầu năm đã thu hút 89 cặp đến cơ sở y tế thực hiện khám sức khỏe trước khi kết hôn, tăng 50% so với năm 2022.

Hình ảnh khám sức khỏe tiền hôn nhân trong Chiến dịch