RA MẮT 06 CÂU LẠC BỘ TIỀN HÔN NHÂN TẠI 06 PHƯỜNG THUỘC QUẬN 11

0
213

Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 29/9/2023, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 1, 4, 6, 11, 12 và 13  trên địa bàn Quận 11 đã tổ chức ra mắt thành lập Câu lạc bộ Tiền hôn nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Quận 11 đã có 16 câu lạc bộ Tiền hôn nhân tại 16 Phường. 

Câu lạc bộ Tiền hôn nhân ra đời nhằm tạo môi trường để các bạn nam, nữ thanh niên ở địa phương được giao lưu, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, giúp nhau thực hành các kỹ năng chuẩn mực sống và tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tìm hiểu các nội dung về chăm sóc sức khỏe trước khi kết hôn. Giúp các bạn nam nữ thanh niên nhận thức được lợi ích của việc khám sức khỏe trước khi kết hôn là rất cần thiết, bước vào cuộc sống vợ chồng một cách tự tin, chuẩn bị sức khỏe để có cuộc sống tình dục thỏa mãn, mang thai và sinh con thông minh, khỏe mạnh. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ một lần/quý theo quy chế hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Hình ảnh: Bà Ngô Thị Thanh Thảo – Phó trưởng Phòng Truyền thông- Giáo dục Chi cục DS-KHHGĐ  Thành phố trao Quyết định thành lập cho Thành viên Ban Chủ nhiệm 02 CLB Phường 11 và Phường 12.

Hình ảnh: Bà Đặng Thị Trúc Mai – Nguyên Chuyên viên Phòng Truyền thông Giáo dục Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố trao Quyết định thành lập cho Thành viên Ban Chủ nhiệm 04 CLB THN Phường 1, Phường 4, Phường 6 và Phường 13.