Quận Tân Phú đồng hành cùng vị thành niên/ thanh niên nâng cao nhận thức, kiến thức trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

0
79

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành của vị thành niên, thanh niên trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục.

Phòng Y tế quận Tân Phú tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận cấp kinh phí tổ chức 25 cuộc truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên tại các trường học trên địa bàn quận. Trong thời gian qua, phối hợp với Ban giám hiệu các trường tổ chức 5 buổi truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho 950 học sinh tại trường Tiểu học Hồ Văn Cường (Khối 5), THCS Đặng Trần Côn, THCS Nguyễn Huệ, THCS Phan Bội Châu. Các Báo cáo viên truyền thông đã cung cấp những kiến thức bổ ích về chăm sóc sức khỏe sức khỏe sinh sản vị thành niên, dinh dưỡng học đường, kiến thức về bạo lực học đường và xâm hại tình dục trẻ em, an toàn tình dục, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn… Đồng thời, để tăng thêm phần sinh động, lượng giá kết quả của buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã đặt câu hỏi và tặng quà đối với những câu trả lời đúng cho học sinh.

Các buổi truyền thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, phối hợp cùng nhà trường trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ vị thành niên, thanh niên trên địa bàn quận./.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các buổi truyền thông:

Bà Phan Thị Diệu Hoa nguyên phó trưởng phòng y tế quận Tân Phú truyền thông tại trường Tiểu học Hồ Văn Cường

Bác sĩ Nguyễn Thái Hiệp truyền thông tại trường THCS Đặng Trần Côn

Bà Phan Thị Diệu Hoa nguyên phó trưởng phòng y tế quận Tân Phú truyền thông tại trường THCS Phan Bội Châu

Bác sĩ Đỗ Thị Hòa truyền thông tại trường THCS Nguyễn Huệ