Kiểm tra hoạt động công tác Dân số năm năm 2023 trên địa bàn quận Tân Bình

0
90

Từ ngày 17/10 đến ngày 07/11/2023, Phòng Y tế quận Tân Bình tổ chức kiểm tra hoạt động Dân số năm 2023 tại 15 phường trên địa bàn quận. Qua kiểm tra nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, công tác truyền thông – giáo dục, tổ chức bộ máy, tình hình cập nhật các thông tin biến động dân cư vào kho dữ liệu điện tử,…

Hình ảnh: Tổ kiểm tra công tác dân số tại phường

Nhìn chung công tác quản lý nhà nước về dân số năm 2023 được lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường quan tâm, có sự phối hợp giữa Trạm Y tế và các ban ngành, đoàn thể địa phương. Đa số các phường đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; ra mắt 06 câu lạc bộ Tiền hôn nhân; mở rộng 01 câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi. Công tác truyền thông – giáo dục sức khỏe để người dân tiếp cận các thông tin đã được quan tâm và thực hiện rộng rãi hơn qua các bảng điện tử ngoài trời, các chung cư, thang máy…

Hình ảnh: Tổ kiểm tra công tác dân số tại phường

Đồng thời, tổ kiểm tra cũng tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, giúp đơn vị khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong quản lý, điều hành, đáp ứng nhiệm vụ công tác dân số trong thời gian tới./.

Hình ảnh: Cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trao đổi khó khăn, vướng mắc trong công tác vãng gia, ghi phiếu thu tin

Hình ảnh: Cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trao đổi khó khăn, vướng mắc trong công tác vãng gia