QUẬN 6: TRUYỀN THÔNG VỀ ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

0
60

Với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS).

Nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong việc thực thi các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi và việc duy trì ổn định tỷ số giới tính khi sinh góp phần tạo nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển xã hội một cách bền vững và để tạo sức lan tỏa sâu rộng đến người dân trên địa bàn Quận 6 về tầm quan trọng của Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Dân số và Phát triển 14 phường phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức truyền thông lồng ghép từ ngày 06/3 đến ngày 02/4 năm 2024 với chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2024 cho hơn 700 nam nữ thanh niên sắp kết hôn, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và những người uy tín tại cộng đồng. Báo cáo viên gồm: Thạc sĩ Trần Thị Hồng – Phó trưởng Phòng Khám SKSS – KHHGĐ thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố, cán bộ nguyên là lãnh đạo Phòng Y tế, chuyên viên Phòng Y tế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường kiêm Trưởng Ban Dân số – Phát triển của các phường.

Qua các cuộc truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái; từng bước quyết định sự thành công trong thực hiện mục tiêu kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đưa tỷ số này về mức cân bằng tự nhiên, góp phần thực hiện thành công kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận./.

Nguồn: Phòng Y tế Quận 6