PHÒNG Y TẾ HUYỆN HÓC MÔN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

0
46

Từ ngày 02 tháng 6 đến ngày 09 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân các xã XuânThới Thượng, Bà Điểm, Tân Xuân, Tân Thới Nhì tổ chức hội nghị tuyên truyền về Mất cân bằng giới tính khi sinh cho hội nông dân trên địa bàn với số lượng hơn 400 người tham dự.

Báo cáo viên là Th.s Dương Thị Bình – Huyện ủy viên – Chánh văn phòng huyện ủy chia sẻ về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Qua buổi hội nghị đã tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới, về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông thay đổi hành vi, giải quyết tình trạng phân biệt đối xử về giới, bạo lực trên cơ sở giới; tập trung thúc đẩy hơn nữa về bình đẳng giới, đề cao vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội, tạo cơ hội, điều kiện như nhau về chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện đưa tỷ số này về mức cân bằng tự nhiên, góp phần thực hiện thành công kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện./.

Hình ảnh tại buổi truyền thông: