HUYỆN CỦ CHI KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN SỐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

0
65

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, quản lý điều hành và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Dân số và Phát triển 06 tháng đầu năm 2024 tại 21 xã, thị trấn cũng như đưa ra phương hướng thực hiện những tháng còn lại trong năm 2024.

Từ ngày 11/6/2024 đến 21/6/2024, Phòng Y tế huyện tổ chức kiểm tra công tác Dân số và Phát triển về thực hiện các công tác chuyên môn về Dân số và tình hình thu thập, cập nhật các thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử tại 21 xã, thị trấn.

Thành phần Đoàn kiểm tra của huyện gồm: Ông Nguyễn Thành Danh – Trưởng Phòng Y tế huyện; Bà Đinh Thị Dung – Phó Phòng Y tế huyện cùng các thành viên là chuyên viên Phòng Y tế thuộc Bộ phận Dân số huyện.

Thành phần tiếp đoàn là Trưởng Ban chỉ đạo Công tác Dân số và Phát triển, cán bộ không chuyên trách Dân số cùng 620 cộng tác viên Dân số trên địa bàn 21 xã, thị trấn.

Kiểm tra công tác Dân số tại các xã, thị trấn

Qua thực tế kiểm tra hồ sơ sổ sách quản lý tình hình thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được và đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác dân số trên địa bàn các xã, thị trấn đang găp phải nhằm giúp Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển, cán bộ không chuyên trách và cộng tác viên Dân số 21 xã, thị trấn tìm giải pháp khắc phục những tồn tại khó khăn, vướng mắc để đảm bảo hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác dân số trong năm 2024./.