QUẬN TÂN PHÚ ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

0
45

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh. Từ 11/5 đến 24/6/2024, quận Tân Phú tổ chức truyền thông mất cân bằng giới tính khi sinh tại phường Tây Thạnh, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Thới Hòa, Tân Thành, Hòa Thạnh cho 358 người dân trên địa bàn các phường.

Qua buổi truyền thông, đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh; từng bước thay đổi về sự phân biệt giữa con trai và con gái trong tiềm thức của người dân, nâng cao địa vị phụ nữ, tiến tới sự bình đẳng giữa nam và nữ./.

Một số hình ảnh tại buổi truyền thông:

Bà Phan Thị Diệu Hoa – Nguyên Phó trưởng phòng Y tế truyền thông tại phường Tân Thành

BS Nguyễn Thái Hiệp – Nguyên Trưởng phòng truyền thông – TTYT quận truyền thông tại phường Tân Thới Hòa

BS Đỗ Thị Hòa truyền thông tại phường Phú Thạnh

BS Nguyễn Thái Hiệp – Nguyên Trưởng phòng truyền thông – TTYT quận truyển thông tại phường Tây Thạnh