Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Quận Tân Phú đồng loạt thực hiện Sổ tay công tác cho lực lượng cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

Quận Tân Phú đồng loạt thực hiện Sổ tay công tác cho lực lượng cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

Trong các năm qua quận Tân Phú đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số và sức khỏe sinh sản; tỷ số giới tính khi sinh được kiềm giữ ở mức hợp lý; thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng Dân số trong giai đoạn đầu đời, nâng cao sức khoẻ, giảm bệnh tật, tử vong ở trẻ em; sức khoẻ bà mẹ từng bước được nâng cao…

Để đạt được những kết quả trên thì công tác tuyên truyền vận động về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình luôn được Quận quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên và liên tục thông qua đội ngũ cán bộ không chuyên trách của 11 phường và 610 cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình dưới nhiều hình thức vãng gia, tư vấn nhóm, tư vấn trực tiếp, “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, … nhằm đảm bảo cho tất cả mọi người dân được tiếp cận các thông tin một cách chủ động.

Xác định được tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dân số là yếu tố then chốt, quyết định đến việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình hàng năm, nhất là trước những yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết 21/NQ-TW về công tác dân số trong tình hình mới. Phòng Y tế quận Tân Phú đã đồng loạt triển khai việc thực hiện Sổ tay công tác cho 610 cộng tác viên dân số – kế hoạch hóa gia đình 11 phường với mục đích hỗ trợ cho lực lượng cộng tác viên thống kê lại tất cả các hoạt động trong tháng một cách rõ ràng, cụ thể và có hệ thống, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, tăng cường cập nhật thông tin biến động (sinh, tử, đi, đến…), các thông tin về biện pháp tránh thai, là giải pháp hiệu quả trong việc hạn chế mất nhân khẩu, bỏ sót thông tin…

Với lợi ích sổ tay công tác mang lại, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận Tân Phú tin tưởng vào sự năng động và lòng nhiệt huyết của đội ngũ cộng tác viên dân số sẽ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách về dân số – kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát tốt các biến động dân số như: cập nhật trẻ sinh, số phụ nữ mang thai, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại… và tư vấn vãng gia nhằm tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. Qua đó, nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quận.

 

Các tin khác

1