Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận Tân Phú tổ chức họp giao ban công tác Quý I/2019 và triển khai phương hướng hoạt động Quý II/2019

Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận Tân Phú tổ chức họp giao ban công tác Quý I/2019 và triển khai phương hướng hoạt động Quý II/2019

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 09 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường A1 thuộc Trung tâm Hành chính quận Tân Phú, Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận tổ chức họp giao ban công tác Quý I và triển khai phương hướng hoạt động Quý II/2019. Đến dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Trần Văn Phúc – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận, cùng các đồng chí là thành viên trong Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận và Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 11 phường.
Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Hạnh Tuyền – Phó Trưởng phòng Y tế kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận báo cáo kết quả công tác Dân số Quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong Quý II/2019. Các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể quận và Ủy ban nhân dân 11 phường phản ánh tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2019 và những khó khăn, thách thức mà công tác dân số tiếp tục phải vượt qua trong thời gian tới để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch do Thành phố và quận giao.

Phát biểu chỉ đạo kết luận cuộc họp giao ban, đồng chí Trần Văn Phúc đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân 11 phường cần tập trung triển khai tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn kinh phí hoạt động cho công tác Dân số trong năm 2019 khi nguồn kinh phí từ Trung ương và thành phố còn hạn chế;

Xây dựng và triển khai kế hoạch Chiến dịch truyền thông lồng ghép chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2019, giao Phòng Y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu Ủy ban nhân dân quận kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch, phải đảm bảo tính lan tỏa và truyền thông của Chiến dịch đến với mọi người dân. Chiến dịch truyền thông gắn với đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình năm 2019 được triển khai từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019;

Đẩy mạnh tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai theo kế hoạch;

Các hoạt động truyền thông cần tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, lồng ghép các hoạt động truyền thông của các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số;

Củng cố lực lượng cộng tác viên Dân số trên địa bàn quận, đảm bảo lực lượng này phải hoạt động hiệu quả trong cập nhật thông tin biến động về Dân số, cũng như trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác Dân số trong tình hình mới.

 

Các tin khác

1