Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » Nghị quyết 21 giúp chuyển dịch cơ cấu dân số Việt Nam trong tình hình mới

Nghị quyết 21 giúp chuyển dịch cơ cấu dân số Việt Nam trong tình hình mới

Sáng 13-6, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số- KHHGĐ tổ chức tọa đàm trực tuyến: Dân số và phát triển: “Cơ hội và thách thức”. Tọa đàm nhằm trao đổi, thu nhận ý kiến về những thành tựu mà công tác DS nước ta đã đạt được; đồng thời tìm ra những tồn tại và đề ra giải pháp khắc phục.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) của đất nước chúng ta trong 10 năm qua phải bảo đảm mức sinh thay thế là 2,1 con. Công tác dân số đã bảo đảm cho đất nước có cơ cấu dân số hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Quá trình phát triển dân số như vậy, tạo cho chúng ta một lực lượng lao động đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động, giảm được thất nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Thông tin chi tiết xem tại:

http://www.cpcs.vn/nghi-quyet-21-giup-chuyen-dich-co-cau-dan-so-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi-d9977.html

 

Các tin khác

1