Home » Tin Tức » Tin tức chuyên nghành » 5 sự kiện nổi bật ngành Dân số năm 2019

5 sự kiện nổi bật ngành Dân số năm 2019

Suckhoedoisong.vn – Năm 2019 khép lại đánh dấu những thành công của ngành Dân số. Trong đó, năm 2019 là năm thứ hai ngành Dân số triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới. Cũng trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, đây là văn bản quan trọng, đánh dấu bước chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Báo Sức khỏe & Đời sống, Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế xin giới thiệu 5 sự kiện nổi bật của ngành Dân số năm 2019.

Thứ nhất: Ngày 22/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1679/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 là văn bản quan trọng, đánh dấu bước chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Chiến lược đã cụ thể hóa cả hai nội dung của dân số và phát triển để thực hiện đầy đủ, toàn diện và đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Thông tin chi tiết xem tại: tại đây

 

 

Các tin khác

1