THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2023 Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình

0
186

Thực hiện Công văn số 9641/SYT-TCCB ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Phòng khám Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hoá gia đình trực thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình;

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-CCDS ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình về tuyển dụng viên chức năm 2023;

Nay, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) thông báo thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 13 tháng 12 năm 2023.

– Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các vị trí cần tuyển dụng năm 2023 như sau:

I. CHỈ TIÊU THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM:

TTVị trí việc làmChức danh cần tuyểnKhoa/PhòngMã ngạchSố lượng được duyệt trong đề ánSố lượng viên chức hiện cóSố lượng cần tuyểnTổng cần tuyển dụng
1Bác sĩBác sĩ hạng IIIPhòng khámV.08.01.0304000404
2Hộ sinhHộ sinh hạng IIIPhòng khámV.08.06.1506040202
TỔNG CỘNG10040606

 II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN:

 1. Hình thức

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

Vòng 2:

 1. a) Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
 2. b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
 1. Nội dung:

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Chi cục DS-KHHGĐ tổ chức phỏng vấn tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, cụ thể:

* Kiến thức chung: 30 điểm.

* Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ, tin học: 70 điểm.

Câu hỏi về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực thi công việc; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển (do Ban đề thi của Chi cục DS-KHHGĐ biên soạn).

– Thời gian phỏng vấn tối đa 30 phút;

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Lưu ý:

 (1) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

(2) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Quy định cụ thể tại điểm c và d khoản 1 Điều 9 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

d) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

 1. Về điều kiện dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:

a) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo với vị trí việc làm;

d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

đ) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Chi cục DS-KHHGĐ xác định tại biểu tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu điều kiện tuyển dụng viên chức (đính kèm), không phân biệt loại hình đào tạo.

e) Các trường hợp không được đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 12 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 như sau:

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.

Tiêu chuẩn từng vị trí gắn với chức danh nghề nghiệp:

a)  Văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng.

b) Yêu cầu về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và các chứng chỉ khác theo vị trí cần tuyển.

Đối với các vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ, Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế và Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính…nhưng yêu cầu kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ thì ứng viên dự tuyển sẽ được sát hạch kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học khi tham dự phỏng vấn vòng 2.

Lưu ý đối với chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

– Đối với chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam phải thuộc danh mục các trường được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

– Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C đã cấp và của các khóa học đang triển khai thực hiện trước ngày 15/01/2020 vẫn có giá trị sử dụng.

– Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

 1. Đối tượng và điểm ưu tiên:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

 1. Hồ sơ tham gia dự tuyển

a) Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp nội dung, cụ thể như sau:

 – Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

– Bản sao chụp văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm (Không cần chứng thực).

– Bản sao chụp Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có).

Thời hạn Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Chi cục DS-KHHGĐ.

Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ 250 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. 

b) Hồ sơ dự tuyển sau khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

Khi có thông báo kết quả tuyển dụng viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP  ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Chi cục DS-KHHGĐ để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

–  Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bảng chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc căn cước công dân;

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

– 03 ảnh cỡ (4×6 cm) chụp trong thời gian gần đây, từ 06 tháng tính đến thời điểm thông báo.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

 1. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ gửi văn bản đề nghị Sở Y tế ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tình hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển.
 2. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
 3. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ dự tuyển không hoàn trả lại.
 4. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển của những ứng viên đủ điều kiện theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.
 5. Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc:

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ ban hành Quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và Phòng khám thực hiện ký hợp đồng làm việc với viên chức.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị để ký hợp đồng làm việc và nhận việc.

Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời gian quy định thì Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ

 1. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 15/11/2023 đến hết ngày 13/12/2023 (Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).  

 1. Địa điểm tiếp nhận phiếu:

Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ 250 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Lệ phí xét tuyển:

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

+ Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần.

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần.

+ Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần.

Lệ phí xét tuyển sẽ được thông báo cụ thể sau khi Hội đồng tuyển dụng công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn vòng 2.

 1. Thông tin liên hệ:

– Phòng Tổ chức Hành chính Tài vụ (Địa chỉ: 250 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

– Điện thoại: 028.38203793.

V. THÔNG BÁO NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN

 Dự kiến từ ngày 22/12/2023 đến ngày 26/12/2023 niêm yết công khai danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển (Vòng 2) tại Bảng tin của Chi cục DS-KHHGĐ và thông báo trên trang thông tin điện tử của Chi cục DS-KHHGĐ dansohcm.gov.vn.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN PHỎNG VẤN

Dự kiến từ ngày 26/12/2023 đến ngày 01/01/2024: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (thời gian chính thức sẽ thông báo cụ thể).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình./.

                                                                                          CHI CỤC TRƯỞNG 

                                                                                (Đã ký)

                                                                                         PHẠM CHÁNH TRUNG

Đính kèm File Scan: –  Thông báo số 16/TB-CCDS ngày 08/11/2023 tại đây.

–  Kế hoạch tuyển dụng số 50/KH-CCDS ngày 30/10/2023 tại đây.