Quận Thủ Đức: Nâng cao chất lượng CLB Tiền hôn nhân

0
84

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số, gắn với nội dung tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số đầu đời. Quận Thủ Đức chọn phường Linh Chiểu là đơn vị làm điểm Câu lạc bộ sức khỏe tiền hôn nhân, được thành lập từ tháng 9 năm 2012, đến nay hoạt động của Câu lạc bộ đã đi vào nề nếp và đã đạt được một số kết quả nhất định. Câu lạc bộ thu hút được các bạn nam nữ trong độ tiền hôn nhân tham gia vào các hoạt động như tham gia các buổi truyền thông về sức khỏe tiền hôn nhân, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ…

Nội dung sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ bao gồm các chuyên đề khác nhau liên quan đến vấn đề tiền hôn nhân. Thông qua các buổi sinh hoạt, báo cáo viên và các thành viên câu lạc bộ có điều kiện trao đổi các vấn đề đang được quan tâm đến lứa tuổi tiền hôn nhân. Giải đáp các thắc mắc cũng như cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân về vấn đề chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân. Ngoài ra trong các buổi sinh hoạt còn cung cấp các tờ rơi liên quan đến nội dung chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân để các thành viên làm tài liệu tham khảo.