Tập huấn và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phường – xã, thị trấn năm 2014

0
104

Ngày 18/6/2014, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tổ chức bế mạc lớp Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình phường – xã, thị trấn năm 2014.

Tham dự lớp tập huấn có 56 cán bộ chuyên trách phường – xã, thị trấn mới chưa được tập huấn. Qua 5 ngày học, các học viên đã được các báo cáo viên truyền đạt Kiến thức cơ bản về dân số và phát triển, Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Chính sách mới về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Kiến thức cơ bản về Kế hoạch hóa gia đình và Sức khỏe sinh sản; Mất cân bằng giới tính khi sinh; Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh; Truyền thông giáo dục về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở; Quản lý chương trình Dân số. Kết quả có 49/56 cán bộ chuyên trách đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Kết thúc khóa học, có 92,5% học viên cho rằng lớp tập huấn đã đạt được mục tiêu đề ra; 95% học viên cho rằng phương pháp giảng dạy đã tạo cơ hội cho các học viên và giảng viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm; 85% học viên cho rằng thời gian dành cho tập huấn được phân bổ hợp lý; 95% học viên cho rằng tài liệu và phương tiện giảng dạy được sử dụng hợp lý; 100% học viên cho rằng công tác tổ chức của lớp tập huấn tốt, đảm bảo không khí học tập hiệu quả, không căng thẳng; 97% học viên cho rằng bản thân đã đạt được mong đợi khi đến lớp tập huấn; 100% học viên cho rằng báo cáo viên có đủ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng trình bày và nhiệt tình trong hướng dẫn học viên. 100% học viên tin rằng mình có thể áp dụng được những nội dung đã học vào công việc trong thời gian tới.

Phòng Tổ chức – Hành chính