Huyện Cần Giờ: Hưởng ứng Chiến dịch đợt 2 năm 2015

0
70

Hưởng ứng Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh và Chiến dịch Truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số đợt 2 năm 2015.

Trong tháng 9/2015, Phòng Y tế phối hợp Liên đoàn Lao động huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 14 buổi truyền thông có 704 người tham dự gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Cán bộ đoàn thể, Ban Điều hành ấp, khu phố, tổ trưởng nhân dân, tuyên truyền về thực trạng của việc Mất cân bằng giới tính khi sinh; các nội dung chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề giới và giới tính khi sinh, phổ biến Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Qua đó nâng cao nhận thức thay đổi hành vi về bình đẳng giới, Mất cân bằng giới tính khi sinh trong nhân dân./.

Kim Hoàng

  Truyền thông MCBGTKS tại xã Bình Khánh [1600x1200]

Truyền thông MCBGTKS tại xã Bình Khánh

Truyền thông MCBGTKH tại Ban quản lý Rừng Phòng Hộ [1600x1200]
Truyền thông MCBGTKH tại Ban quản lý Rừng Phòng Hộ

Truyền thông MCBGTKS tại CTy DVCI [1600x1200]
Truyền thông MCBGTKS tại CTy DVCI