HUYỆN HÓC MÔN: KIỂM TRA CÔNG TÁC DÂN SỐ

0
70

Từ ngày 02/10 đến 23/10/2015, Phòng Y tế thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn 12 xã, thị trấn.

Tham dự kiểm tra có: Đại diện Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận, xã – thị trấn và Cộng tác viên.

Tại buổi kiểm tra Phòng Y tế đã đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các chỉ tiêu về Kế hoạch hóa gia đình, truyền thông, công tác vãng gia thu thập thông tin tại hộ gia đình, cập nhật kho Dữ liệu điện tử, cấp phát phương tiện tránh thai, rà soát việc kiện toàn Ban chỉ đạo, đội ngũ Cộng tác viên… đồng thời, kiểm tra việc khắc phục những mặt tồn tại, thiếu sót năm 2014 và 9 tháng đầu năm 2015.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình huyện lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Để cơ sở tích cực hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2015./.

IMG20151015084827 [1600x1200]

Bà Đoàn Thị Cẩm Hồng – Phó Phòng Y tế phát biểu tại buổi kiểm tra