CẦN GIỜ: TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, THAY ĐỔI HÀNH VI VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI, VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ

0
71

Ngày 30/10/2015, Phòng Y tế phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ cho 60 cán bộ công đoàn, cán bộ phụ trách nữ công Công đoàn giáo dục, Công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn cơ sở trường học tại Hội trường Liên đoàn lao động.

Báo cáo viên là Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng – Trưởng phòng Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố đã giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề giới và giới tính; Phân tích thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh; Cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh huyện Cần Giờ./.

P_20151030_084653 [1600x1200]

Toàn cảnh buổi truyền thông