Phường 4 Quận 3: TRUYỀN THÔNG GIẢM THIỂU MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

0
68

Ngày 09/12/2015, Ban Dân số – KHHGĐ phối hợp với Bình Đẳng Giới – Trẻ em Phường 4 tổ chức truyền thông Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh với chủ đề “Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai  nhi” tại Hội trường Ủy Ban nhân dân Phường cho hơn 60 người.

Báo cáo viên buổi truyền thông Ông Đặng Phi Yến – Trưởng Phòng Truyền thông – Giáo dục Chi cục Dân số – Kế hạoch hóa gia đình thành phố đã báo cáo về các quy định nghiêm cấm các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, thực trạng và tác hại của mất cân bằng giới tính khi sinh, các biện pháp ngăn chặn phân biệt giới, lựa chọn giới…

N. VY

mcbgt 9-12-2015 hinh 2 [1600x1200]

Ông Đặng Phi yến  – Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục báo cáo tại buổi truyền thông