Triển khai công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2016

0
60

Ngày 04/5/2016, Phòng Y tế quân 8 tổ chức Hội nghị Triển khai công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số (gọi tắt là Chiến dịch) năm 2016.

Đến tham dự Hội nghị dự có: Ông Đặng Phi Yến – Trưởng Phòng Truyền thông giáo dục; Ông Nguyễn Thanh Sang – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; Ông Huỳnh Văn Truyền –  Phó trưởng phòng Y tế; Thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình của quận, phường và cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình của các phường.

Tại hội nghị, Ông Huỳnh Văn Truyền – Phó Trưởng phòng Y tế đã trình bày Kế hoạch hoạt động công tác DS-KHHGĐ năm 2016, Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ và nâng cao chất lượng Dân số năm 2016.

Đợt 1 của Chiến dịch diễn ra từ ngày 15/4 – 15/5/2016, đợt 2 từ ngày 15/9 – 15/10/2016 với phường 5 là phường trọng điểm, các phường còn lại hưởng ứng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Sang đề nghị Phòng Y tế quận chỉ đạo, giám sát hỗ trợc chặt chẽ các phường nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông và cung cấp các dịch vụ trong tháng Chiến dịch theo đúng Kế hoạch đề ra. Các ban ngành đoàn thể cần có sự phối hợp thực hiện chặt chẽ, vận động cán bộ, nhân viên và nhân dân cùng tham gia hưởng ứng Chiến dịch. Bên cạnh đó cần lưu ý, phải đảm bảo yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, trang thiết bị y tế nhằm mang lại những dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho người dân./.