Phòng Y tế Quận 3 tổ chức tập huấn Công tác Quản lý Nhà nước về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

0
92

Ngày 17/8/2016, Phòng Y tế Quận 3 đã tổ chức lớp tập huấn Công tác Quản lý Nhà nước về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình cho các đối tượng tham dự là Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Trưởng Trạm Y tế và cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 14 Phường.
Bà Hồ Thị Hải – Phó Trưởng Phòng Y tế đại diện Ban tổ chức phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Báo cáo viên là ông Trần Văn Trị – Bác sĩ chuyên khoa II – Chi cục Trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đã trang bị những kỹ năng, kiến thức, chủ trương chính sách về công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình của Đảng và Nhà nước; Chức năng nhiệm vụ của cán bộ làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình và Hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành. received_1128625253868698
Kết thúc lớp tập huấn ông Trần Văn Trị nêu lên những tồn tại hiện nay: Cán bộ Dân số – Kế hoạch hóa gia đình kiêm nhiệm thêm công tác khác, chưa quản lý thu thập thông tin của Cộng tác viên, lực lượng Cộng tác viên biến động nhiều, khó khăn trong quản lý, số liệu quản lý chênh lệch nhân khẩu so với thống kê còn cao, thông tin biến động như trẻ sinh, bà mẹ mang thai, người chết, số người sử dụng biện pháp tránh thai, … cập nhật chưa đầy đủ. Ông đề nghị UBND Phường quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, phối hợp thống kê giảm chênh lệch số nhân khẩu, số trẻ sinh, nâng cao chất lượng, tăng tính chính xác của thông tin, phục vụ kịp thời, nhanh chóng các nhu cầu điều hành, quản lý.