ĐẠI HỘI CHI BỘ CHI CỤC DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH Lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

0
64

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/ĐU ngày 11/11/2019 của Đảng ủy Sở Y tế về chuẩn bị và tiến hành Đại hội Chi, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Sở Y tế nhiệm kỳ 2020-2025; sáng ngày 25/02/2020, Chi bộ Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội được diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đảm bảo tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của cấp ủy; coi trọng chất lượng, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Thị Mỹ Lệ, Bí thư Chi bộ nhiệm ký 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụnhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đến dự Đại hội Chi bộ Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình có đồng chí Nguyễn Phước Lập – Ủy viên Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy Sở Y tế, cùng các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng, thuộc Sở Y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lập đã biểu dương những kết quả Chi bộ đã đạt được trong thời gian qua và có những ý kiến chỉ đạo trong việc đề ra các giải pháp ổn định tổ chức, bổ sung nhân sự đảm bảo triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Phước Lập – Ủy viên Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Ủy Sở Y tế phát biểu chỉ đạo

Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, có uy tín để bầu vào cấp ủy mới gồm 03 đồng chí là đồng chí Phạm Chánh Trung, đồng chí Nguyễn Quốc Hải và đồng chí Trần Thị Ngọc Yến;

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2020-2025./.