PHÒNG Y TẾ HUYỆN CỦ CHI: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN NĂM 2019 LỒNG GHÉP TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 818 VÀ TRUYỀN THÔNG SÀNG LỌC TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH

0
61

Ngày 13/6/2020, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác y tế, Phòng Y tế huyện Củ Chi đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân năm 2019 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đến tham dự hội nghị gồm có:
Ông Đinh Thanh Hồng – Trưởng Phòng Y tế huyện, chủ trì hội nghị.
Bà Đinh Thị Dung – Phó Trưởng Phòng Y tế huyện.

Và hơn 300 người là chủ cơ sở, Bác sĩ, Dược sĩ, Lương y phụ trách các phòng khám, nhà thuốc tư nhân trên địa bàn huyện.

Thông qua hội nghị, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn huyện đã được tuyên truyền và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hành nghề y dược tư nhân để trong quá trình hoạt động chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

 

Cũng nhân dịp này, Ông Đinh Thanh Hồng – Trưởng Phòng Y tế huyện đã truyền thông chuyên đề Sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, đồng thời vận động các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân tham gia thực hiện Đề án 818 của Bộ Y tế về “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn” nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình/Sức khỏe sinh sản có chất lượng cho người dân trên địa bàn huyện.

Người viết: Bùi Hữu Hòa – Cán sự Phòng Y tế.