Họp mặt kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 và tổng kết Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016-2020

0
25

Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2020 với Chủ đề “Đẩy lùi COVID-19:Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại” cho thấy cả thế giới đều quan tâm và đồng thuận với quan điểm cho rằng chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thông điệp chủ đề ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2020 như là một lời nhắc nhở Chính phủ các quốc gia trên toàn thế giới trong việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cũng như tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh đại dịch, hướng tới việc đạt được các mục tiêu Phát triển bền vững vào năm 2030 tại Hội nghị thượng đỉnh Nairobi về Dân số và Phát triển mà Việt Nam đã tham gia với tư cách thành viên.

Hưởng ứng chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm 2020, Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 20/7/2020, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Quận 6, Phòng Y tế Quận 6 phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức Họp mặt Ngày Dân số Thế giới 11/7 và Tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Đến dự Buổi họp mặt có Bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy – Phó Trưởng phòng Dân số thuộc Chi cục DS-KHHGĐ Thành phố; Bà Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Phòng Y tế Quận 6; Cùng các thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Quận 6, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 14 phường và đại diện tập thể, các cá nhân được khen thưởng trong thực hiện tốt Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016-2020.

Tại Buổi họp mặt, Bà Dương Thị Nguyệt Mai – Phó Trưởng Phòng Y tế Quận 6 đã ôn lại ý nghĩa Ngày Dân số Thế giới 11/7 và thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch Hành động thực hiện Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận.

Sau khi phát động phòng trào yêu nước, Phòng Y tế Quận 6 đã tổ chức khen thưởng cho 08 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016-2020; 03 tập thể được giấy khen của Sở Y tế về công nhận thành tích không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên năm 2019.