Quận 4 tổ chức Mít – tinh kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7 và Tổng kết Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016-2020

0
25

Sáng ngày 09/7/2020, Phòng Y tế Quận 4 tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 với chủ đề “Đẩy lùi Covid – 19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em trong bối cảnh hiện tại” và Tổng kết Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam tại Quận 4 giai đoạn 2016 – 2020. Đến dự có đồng chí: Ngô Thị Thanh Thảo, Phó Trưởng phòng Truyền thông – Giáo dục_Chi cục DS-KHHGĐ TPHCM; Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới tất cả mọi người, các cộng đồng và các quốc gia trên thế giới. Chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm nay nhằm nâng cao nhận thức về nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cũng như tính dễ bị tổn thương của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh đại dịch.

Hội nghị cũng đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận. Quy mô dân số Quận 4 hiện nay hơn 175.700 người, tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%. Sức khỏe sản phụ từng bước được nâng cao, công tác phòng chống tai biến sản khoa và giảm tử vong thai phụ được quan tâm chú ý, tỷ suất thai phụ tử vong hiện ở mức thấp so với cả nước. Mạng lưới y tế công lập và ngoài công lập thực hiện cung cấp dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. 100% Trạm Y tế có bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi được đào tạo theo chuẩn quốc gia.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông, giáo dục, về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình được quan tâm thực hiện đồng bộ. Nội dung, hình thức tuyên truyền được chú ý cải tiến phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn dân cư. Việc thực hiện chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vùng đông dân, vùng khó khăn tại cộng đồng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã có 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản thuộc địa bàn chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn để nâng cao sự hiểu biết cơ bản về SKSS/KHHGĐ. Trong 5 năm qua, có gần 1.300 phụ nữ được khám phụ khoa miễn phí tại phường thực hiện địa bàn chiến dịch, khám sàng lọc trước sinh cho hơn 5.500 bà mẹ mang thai và khám sàng lọc sơ sinh cho gần 5.400 trẻ, chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường. Cũng trong dịp này, có 9 tập thể nhận Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận 4 vì đã có thánh tích trong thực hiện Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam tại Quận 4 giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi mít-tinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận 4 Đỗ Thị Trúc Mai đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số, xem đây là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài. Tập trung quán triệt những quan điểm, mục tiêu, giải pháp cho công tác dân số theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân số tại các phường cần được quan tâm; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng khác nhau, nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng của công tác dân số.

Tại hội nghị, đại diện 13 đơn vị gồm: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Liên đoàn Lao động, Quận Đoàn 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban đại diện Hội Người cao tuổi Quận 4 đã thực hiện ký kết hợp đồng phối hợp liên ngành về công tác dân số năm 2020. Dịp này, Ủy ban nhân dân Quận 4 cũng đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể thực hiện tốt chiến lược lược Dân số – Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận.