Khởi động dự án mới về dữ liệu dân số

0
68

VnEconomy – Dự án mới về dữ liệu dân số nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Viêt Nam và Công bố Báo cáo Tình hình Dân số Thế giới năm 2022…

                Những quốc gia có dữ liệu chất lượng là những quốc gia đạt được mức tăng trưởng kinh tế –  xã hội ấn tượng.

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng và sử dụng dữ liệu về dân số và phát triển có chất lượng phục vụ xây dựng và giám sát các chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời theo dõi tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Với tổng kinh phí 1,9 triệu USD, thực hiện trong 5 năm, từ năm 2022 đến năm 2026, dự án mới mang mã số VNM10P04 được triển khai nhằm hỗ trợ Việt Nam áp dụng công nghệ và các nền tảng truyền thông mới trong việc thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu và đảm bảo các chính sách, chiến lược và chương trình dựa trên bằng chứng nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2030.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, bày tỏ trong gần 45 năm hợp tác giữa Việt Nam và UNFPA, năng lực của Tổng cục Thống kê trong việc xây dựng và quản lý dữ liệu và số liệu thống kê đã được cải thiện đáng kể. Dự án chu kỳ 10 hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và UNFPA phù hợp với lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

“Chúng tôi cam kết sẽ sẽ tận dụng tốt các nguồn lực của dự án để không ngừng phát triển nhằm cung cấp các dữ liệu kịp thời, có chất lượng cao, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng quốc gia”, bà Hương nhấn mạnh.

Còn theo bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, những quốc gia có dữ liệu chất lượng là những quốc gia đạt được mức tăng trưởng kinh tế – xã hội ấn tượng. Vì vậy, việc triển khai dự án nhằm hướng tới mục tiêu này.

Theo đó, dự án mới sẽ tập trung vào 5 mục tiêu chính.

Thứ nhất, nâng cao năng lực thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu về dân số và sức khỏe sinh sản và tình dục nhằm đạt được đầy đủ các tiềm năng “lợi tức nhân khẩu học”.

Thứ hai, trang bị cho các nhà hoạch định chính sách kiến thức và kỹ năng về sử dụng nguồn dữ liệu mới.

Thứ ba, khai thác các nguồn dữ liệu mới (các cuộc điều tra mới, Dữ liệu lớn và dữ liệu hành chính của ngành và liên ngành), truyền thông và quản lý dữ liệu (Ví dụ: trang dữ liệu điện tử và kho dữ liệu) nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách dân số dựa trên bằng chứng, đồng thời có thể được sử dụng cho các hoạt động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Thứ tư, nâng cao năng lực sử dụng dữ liệu cho vận động và xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng.

Thứ năm, cung cấp bằng chứng về hiệu quả đầu tư cho sức khỏe sinh sản và tình dục, đặc biệt củng cố hệ thống quản lý tài chính công ở cấp địa phương để đảm bảo phân bổ và chi đủ ngân sách cho sức khỏe sinh sản và tình dục.

Thông tin chi tiết xem tại đây.