HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN SỐ NĂM 2022

0
59

Sáng ngày 09/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động công tác Dân số năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Bà Trần Thị Ngọc Yến – Trưởng Phòng DS-KHHGĐ, bà Huỳnh Thị Ngọc Thủy và bà Đoàn Thị Cẩm Hồng cùng là Phó Trưởng Phòng DS-KHHGĐ thuộc Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Thành phố.

Ông Nguyễn Thành Danh – Trưởng Phòng Y tế kiêm Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện chủ trì hội nghị cùng 63 người tham dự là các ông/bà thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ các xã, thị trấn.

Hội nghị đã nghe triển khai Kế hoạch số 3859/KH-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về hoạt động công tác Dân số năm 2022 và Quyết định số 11679/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi về giao chỉ tiêu công tác Dân số năm 2022 cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Tại hội nghị, các ông/bà thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện cũng như các xã, thị trấn đã tập trung trao đổi và thảo luận về các vấn đề như: kho dữ liệu điện tử, kinh phí hoạt động, công tác truyền thông, v,v… những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2022.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, Bà Trần Thị Ngọc Yến – Trưởng phòng DS-KHHGĐ thuộc Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Thành phố đã nêu những vấn đề còn hạn chế mà huyện đang gặp phải như số liệu nhân khẩu giữa kho dữ liệu điện tử và Chi cục thống kê của huyện, đối tượng tham dự truyền thông chưa đúng đối tượng, đồng thời bà đưa ra giải pháp thực hiện nhằm giúp huyện tháo gỡ những khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Dân số năm 2022./

Người viết: Bùi Hữu Hòa Chuyên viên Phòng Y tế huyện.