ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 7 QUẬN 8 TỔ CHỨC GIAO BAN HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DÂN SỐ THÁNG 6 NĂM 2022

0
173

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 20/6/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 7 – Quận 8. Ban DSKHHGĐ Phường 7 tổ chức họp giao ban hoạt động công tác Dân số tháng 6.

Thành phần tham dự: Bà Trần Kim Thúy Phượng – Chuyên viên Phòng Y tế Quận 8; Ông Giang Tuấn Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 7- Trưởng ban Dân số – Kế hoạch hóa gia đình chủ trì; Ông Lê Hùng Phương – Cán bộ chuyên trách Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Phường 7 và các cô, chú cộng tác viên Dân số trên địa bàn Phường 7. Tại buổi giao ban, Ông Giang Tuấn Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 7 thông qua Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 13/6/2022 về công nhận số lượng và danh sách cộng tác viên Dân số năm 2022 nhằm cũng cố cộng tác viên nghỉ việc và bổ sung mới.

Bên cạnh đó, Ông Giang Tuấn Huy – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng ban Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Phường 7 đã phân công nhiệm vụ từng thành viên quản lý các địa bàn theo Quyết định, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn trong công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình như:

– Rà soát địa bàn dân cư quản lý, kịp thời cập nhật di biến động dân số tại địa bàn chuẩn bị cho công tác đổi sổ A0.

– Cập nhật số trẻ sinh, người tử vong, bà mẹ mang thai từ đầu năm 2022 đến nay nhất là tại các địa bàn được củng cố thay đổi cộng tác viên.

– Quan tâm tuyên truyền vận động xã hội hóa các phương tiện tránh thai và vận động nam, nữ thanh niên tham gia khám sức khỏe tiền hôn nhân theo quyết định phân bổ chỉ tiêu từ Quận.

– Đồng thời triển khai cho các cộng tác viên đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết hiện nay đang diễn biến phức tạp trên địa bàn phường. /.