PHÒNG Y TẾ QUẬN TÂN PHÚ TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN SỐ CHO ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

0
81

Nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương về công tác Dân số trong tình hình mới. Từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 10 năm 2022, Phòng Y tế quận Tân Phú tổ chức 03 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác dân số cho đội ngũ cộng tác viên dân số – kế hoạch hóa gia đình cho 11 phường tại hội trường A5 – Trung tâm hành chính Ủy ban nhân dân quận Tân Phú với sự tham dự của 370 cộng tác viên với kinh phí 17.030.000 triệu đồng.

Trong buổi tập huấn, các học viên được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo các phòng chuyên môn Chi cục DS-KHHGĐ cung cấp và phổ biến các kiến thức liên quan đến công tác, những đổi mới để nâng cao hiệu quả công tác và cách ghi chép số liệu thống kê chuyên ngành và phiếu thu tin để chuẩn bị cho công tác đổi sổ hộ gia đình giai đoạn 2022-2025

Trong quá trình tập huấn cộng tác viên đã thảo luận, trao đổi sôi nổi, thẳng thắn với báo cáo viên những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc sau mỗi nội dung tập huấn.

Chương trình tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên dân số là kế hoạch hoạt động thường niên của Ban Chỉ đạo công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình quận Tân Phú, được Ủy ban nhân dân quận hỗ trợ kinh phí hàng năm nhằm xây dựng mạng lưới cộng tác viên dân số cơ sở có năng lực và tâm huyết với công tác dân số, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh lớp tập huấn