PHÒNG Y TẾ QUẬN GÒ VẤP TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN SỐ CHO ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

0
75

Nhằm nâng cao chất lượng thông tin, triển khai thống nhất và đồng bộ hệ thống các mẫu Sổ ghi chép ban đầu về Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (Sổ A0), mẫu Phiếu thu tin của cộng tác viên dân số và mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số giai đoạn 2021-2025 để góp phần nâng cao chất lượng thông tin, số liệu thống kê dân số phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số tại quận.

Từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp, Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình quận đã tổ chức buổi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác dân số cho đội ngũ cộng tác viên Dân số – Kế hoạch hóa gia đình với hơn 720 cộng tác viên dân số 16 phường trên địa bàn quận, tổng kinh phí 49.440.000 đồng.

Báo cáo viên buổi tập huấn Ông Bùi Tấn Tài – Phó Trưởng phòng TCHCTV thuộc Chi cục DS-KHHGĐ thành phố đã cung cấp nhiều kiến thức, nghiệp vụ như:

– Thực hiện ghi sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số. Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế về Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.

– Hướng dẫn thực hiện hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế.

Trong quá trình tập huấn cộng tác viên đã thảo luận, trao đổi sôi nổi, thẳng thắn với báo cáo viên về những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc sau mỗi nội dung tập huấn.

Buổi tập huấn  đã giúp cho các cộng tác viên của 16 phường trên địa bàn quận có những kiến thức kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ về ghi chép Phiếu thu tin, trang Sổ A0 và cập nhật hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành (HTTT) về DS-KHHGĐ cho cộng tác viên nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.