QUẬN 6: TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẦM SOÁT, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ BỆNH, TẬT TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH NĂM 2023

0
55

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động, huy động cộng đồng, truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới nhằm mở rộng đối tượng truyền thông, qua đó nâng cao nhận thức, thái độ dẫn đế chuyển đối hành vi của các nhóm đối tượng trong việc nâng cao chất lượng dân số.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường Liên Đoàn lao động, Phòng Y tế phối hợp với Liên đoàn lao động quận 6 tổ chức truyền thông chuyên đề “Tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh” cho hơn 100 nữ công nhân lao động trên trên địa quận. Đến tham dự buổi truyền thông có ông Nguyễn Văn Hùng –Trưởng Phòng Truyền thông giáo dục thuộc Chi cục Dân số Thành phố cũng là báo cáo viên của buổi truyền thông.

Hình ảnh: Quang cảnh buổi truyền thông

Qua buổi truyền thông, Ông Nguyễn Văn Hùng-Trưởng Phòng Truyền thông giáo dục thuộc Chi cục Dân số Thành phố đã cung cấp thông tin, kiến thức về việc thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh tật trước sinh pvà sơ sinh nhằm giúp cho các đối tượng tham dự thấy được tầm quan trọng của việc thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, giảm thiểu trẻ em khuyết tật dị tật để góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng Dân số.