TỔNG CỤC DÂN SỐ: THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG HƯỞNG ỨNG NGÀY TRÁNH THAI THẾ GIỚI 26/9 NĂM 2023

0
117

Hãy lựa chọn cho mình biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn

Nguồn: Vụ Truyền thông – Giáo dục