QUẬN 5 TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI – CHÍNH SÁCH DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH VỀ MỨC SINH THẤP VÀ TUYÊN TRUYỀN MỖI GIA ĐÌNH NÊN SINH ĐỦ 2 CON

0
92

Vào lúc 14h 00 ngày 10/11/2023 Phòng Y tế Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 tổ chức truyền thông Luật Bình đẳng giới – Chính sách Dân số – kế hoạch hoá gia đình về mức sinh thấp và tuyên truyền mỗi gia đình nên sinh đủ 2 con.

 Đến tham dự có Báo cáo viên là Bà Trần Thị Hồng – Phó trưởng Phòng khám sức khoẻ sinh sản thuộc Chi cục Dân số – Kế hoạch hoá gia đình Thành phố; Ông Nguyễn Hoàng Tuấn – Phó Trưởng Phòng Y tế Quận 5; bà Lê Thị Hồng Loan – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 5 và hơn 150 người tham dự

Hình ảnh buổi tuyên truyền